Ważne Informacje i Regulacje Prawne

in O NAS
Odsłony: 3470

 

''RODO'' OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - CENTRUM TERAPII KRĘGOSŁUPA

( informacja dla osób korzystających z terapii)

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych w Centrum Terapii Kręgosłupa z siedzibą w Żurawicy przy ul. Armii Krajowej 47A, jest właściciel Kazimierz Mytnik.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie terapią w ramach wykonywanego przez terapeutę świadczenia. Informujemy, że podane przez Państwa dane przy rejestracji wizyty wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu i ustalenia terminu. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci usługach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail, oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację wizyt, która zawiera ogólną informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz wykonywanych świadczeń. Jest to niezbędne do poprowadzenia w sposób właściwy Twojej terapii.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

a) art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.

b) art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Informujemy, że nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych – innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Klienta traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufności i służą tylko wyłącznie do wykonania terapii. Dane nie będą udostępnianie osobom trzecim pod warunkiem wezwania w zakresie przepisów prawnych (policja, sądy, urzędy administracji publicznej)

Podaje moje dane osobowych dobrowolnie czy obowiązkowo?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia masażu lub terapii. Administrator świadcząc usługi z zakresu terapii, nie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Dla wykonania bezpiecznej terapii administrator prowadzi rejestrację wizyt i zgody na przeprowadzenie terapii.  Nie podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie usługi  chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (jednocześnie nie podlegają profilowaniu) i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoja sytuację.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Centrum  Terapii Kręgosłupa nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 860 70 86

 

 



UWAGA:

Materiały zawarte na stronie internetowej www.mytnik.pl nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób. Mają one charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania, czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia należy zawsze konsultować z lekarzem lub właściwymi służbami medycznymi.