Metoda Ackermanna

Odsłony: 7873

 

Instytut w Sztokholmie kształci terapeutów z całej Europy i rozwija tą metodę w oparciu o najnowsze postępy z ortopedii, neurologii i rehabilitacji medycznej. Dlatego w stosowanej terapii nie ma nic przypadkowego. Każdy ruch i jego skutki są ściśle przewidziane przed terapią. Daje to gwarancję jakości i rzetelności wykonywanych zabiegów. Jest ukierunkowanym systemem manualnej terapii. Często Metoda Ackermanna stosowana jest w dolegliwościach, wobec których leczenie farmakologiczne nie przynosi skutku.

 

Terapia wg. koncepcji dr. Ackermanna, jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych metod manualnych w europie. Metoda wyróżnia się szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest precyzyjne i dokładne. Zabieg zostaje przeprowadzony na podstawie wyników szczegółowej diagnozy wstępnej (palpacja ustawienia, przemieszczenia, ocena radiologiczna) Stosowane techniki pozwalają na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie terapii.

Funkcjonalne powstawanie dolegliwości kręgosłupa

W wyniku przeciążeń, upadków, uderzeń lub niewłaściwego obciążania jedna z kości biodrowych może zmienić swoje położenie względem kości krzyżowej. W następstwie cała miednica ulega stopniowej dystrofii z pozornym skróceniem jednej z kończyn. Mimo, że osoba stoi na równym podłożu i obie nogi są równomierne obciążone, to jedna głowa kości udowej może znajdować się niżej. Początkowo nie odczuwa się żadnych dolegliwości. Dopiero, gdy tworzą się wtórne zmiany kompensacyjne mogą rozpocząć się (często lekceważone) pierwsze symptomy bólowe.

Jeżeli jakieś zaburzenie nie będzie leczone, wówczas kręgosłup będzie reagował dalej, gdzie odcinek lędźwiowy dopasowuje się do skrzywionej miednicy poprzez skoliozę, na ogół zwróconą wypukłością w stronę "dłuższej nogi". Po tej stronie napinają się torebki stawowe, pojawiają się napięcia mięśni i więzadeł, dochodzi do" wypychania się" krążka międzykręgowego, Tam gdzie wypukłość jest największa, powstają zaburzenia wewnątrz i wokół kanału kręgowego. Pojawiające się w następstwie bóle kręgosłupa występują w około 80% wypadków po stronie "dłuższej nogi". W dotkniętym przemieszczeniami segmencie ruchowym stopniowo pojawiają się uwarunkowane wegetatywnie zmiany, takie jak zaburzenia krążenia i zaburzenia tkankowe. Wtedy wystarczy tylko małe podrażnienie, by został przekroczony próg bólu, a ukryta blokada dała o sobie znać

 

Nieprawidłowe położenie poszczególnych części szkieletu względem siebie może prowadzić do stanów patologicznych. Prawidłowa pozycja miednicy jest warunkiem niezakłóconego przebiegu funkcji biologicznych w ciele człowieka. Ponieważ ukośnie ustawiona miednica powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa, aż do podstawy czaszki. Możemy stwierdzić, iż leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa niejednokrotnie dopiero wtedy przynosi spodziewane efekty, gdy najpierw przywróci się prawidłową pozycje miednicy.


Terapia metodą Ackermanna

Większość dolegliwości, których przyczyna tkwi w zaburzeniach narządów ruchu, szczególnie kręgosłupa, są dolegliwości typu odwracalnego. Metoda Ackermanna jest holistyczną koncepcją terapii, według której na dolegliwości powstałe w narządach ruchu organizm ludzki zawsze reaguje jako całość. Pierwotna przyczyna wymusza kompensacje w innych segmentach.
Przy sprawdzaniu zaburzeń przez terapeutę często nieodzowne, jest wykorzystanie badania radiologicznego. Terapeuta metody informuje o statyce ciała pacjenta oraz o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia terapii.

Terapeuta po dokładnym wywiadzie, obserwacji i analizie dolegliwości określa indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania przemieszczeń. Palpacja miednicy i pomiar długości kończyn pozwalają zazwyczaj bardzo dobrze określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Specjalistyczne techniki diagnostyki palacyjno-porównawczej dokładnie określają miejsce, stopień i rodzaj zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.

Dużą rolę w tej terapii odgrywa tzw. "fenomen sekundowy", który precyzyjnie określa, czy mamy do czynienia z problemem funkcjonalnym czy strukturalnym. Ta informacja ma ogromne znaczenie w dalszych postępowaniu terapeutycznym. Sama terapia jest bardzo precyzyjna. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból. By terapia miała odniosła sukces ważna jest również współpraca z terapeutą.

 

Terapeuta w swojej codziennej pracy spotyka się z takimi objawami jak ból, ograniczenia zakresu ruchu oraz wynikające z nich zmiany zwyrodnieniowe, które mogą prowadzić do symptomów chorobowych w narządach wewnętrznych danego segmentu.

 

Zdarzają się również sytuacje odwrotne, gdy w drodze odruchu - napięcia i bóle w okolicach kręgosłupa są sygnałem zaburzeń w organach wewnętrznych. Dlatego zabiegi terapeutyczne kręgosłupa przynoszą dobre efekty przy różnego rodzaju zaburzeniach w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych połączonych z dolegliwościami kręgosłupa. Błahe przyczyny mogą przynieść poważne skutki. Trzeba uświadomić sobie, że granice między bólem, a uwolnieniem się od niego wyznaczają milimetry. Dlatego warto zapobiegawczo, regularnie poddawać się kontrolom kręgosłupa.

 

 

Terapeuta wykonujący metodę  dr. Ackermanna traktuje organizm ludzki jako integralną i współzależną całość. Chiropraktyka wymaga nie tylko wiedzy, ale i talentu, co podnosi ją do rangi sztuki. W tym opisie należy dodać, że chiropraktyka jest metodą skuteczną, ale nie jest dostępna dla wszystkich. Istnieją również przeciwwskazania do jej stosowania. Przed rozpoczęciem terapii, na podstawie wywiadu i dostępnych wyników badań, bardzo dokładnie ustala się możliwe przeciwwskazania. W razie wystąpienia przeciwwskazań lub w przypadku niejasnego rozpoznania, pacjent jest kierowany do odpowiedniego specjalisty lekarza.

 

Zalety metody dr.Ackermanna:

Szybka ocena przemieszczeń w obrębie miednicy
Natychmiastowe testy różnicujące przyczyny funkcjonalne i strukturalne
Wykonywanie zabiegów docelowych (w konkretnym miejscu i kierunku)
Wykorzystywanie metody pozwala na usuwanie skrzywienia kręgosłupa u dzieci, młodzieży i dorosłych
Usuwanie przyczyny, tak zwanej "krótkiej nogi"
Reguła 80% przewidywalne kierunki przemieszczeń w określonych segmentach kręgosłupa

Duża skuteczność metody w pracy z pacjentami

Przeciwwskazania do stosowania metody dr.Acermanna:

Brak zalecenia lekarskiego
Ciąża i menstruacja
Osteoporoza
Nowotwory
Złamania kości, świeży zrost
Implanty kręgów, protezy stawów itd.

Kręgozmyk  kręgosłupa, po operacji kręgosłupa itp.
Stan po zawale serca
Nadciśnienie, udar mózgu
Tętniaki
Wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
Wysoka temperatura ciała (powyżej 37°C)

Gruźlica Kości

Obustronny Objaw Lasegua
Znaczne Osłabienie Odruchów Ścięgnistych
Zaawansowane Stadium Choroby Bechterewa