Świadczymy Usługi Terapeutyczne

in O NAS

 Tworzymy Grupę Terapeutów z dwóch województwAdresy Korespondencyjne:

 

Województwo Podkarpackie

  

MYTNIK Rehabilitacja Medyczna

Justyna Mytnik

37-710 Żurawica, ul.Armii Krajowej 47A

- w dolegliwościach kręgosłupa i odkręgosłupowych ( punkty spustowe, terapia manualna, ćwiczenia )

- w dolegliwościach bólu i napięcia mięśni ( masaż leczniczy, ćwiczenia )

- korekcji wad postawy ( metodą ćwiczeń)

- dostosowanie ćwiczeń personalnie (uwzględniając predyspozycje)

- ćwiczenia ze sportowcami (zwiększanie kondycji fizycznej)

Regulacje prawne:  Mytnik Rehabilitacja Medyczna  - Justyny Mytnik działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.) 86.90.A - Działalność Fizjoterapeutyczna  86.90.D - Działalność Paramedyczna  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 


Województwo Podkarpackie

   

Centrum Terapii Kręgosłupa

Kazimierz Mytnik

37-710 Żurawica, ul.Armii Krajowej 47A

- w dolegliwościach kręgosłupa i odkręgosłupowych (  jeśli nie ma przeciwwskazań terapia manualna lub metoda dr. Ackermanna)

- w dolegliwościach bólu i napięcia mięśni ( masaż terapeutyczny)

- w wadach postawy  ( metoda dr. Ackermanna osteopatia funkcjonalna - chiropraktyka)

Regulacje prawne:   Centrum Terapii Kręgosłupa - Kazimierza Mytnika działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.) 86.90.D - Działalność Paramedyczna  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,  86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 Województwo  Kujawsko-Pomorskie

  

Gabinet  Terapii Manualnej

Jolanta Ciesielska

88-190 Barcin, ul. Mogileńska 5  ( Ośrodek Zdrowia II piętro pokój 211)

- w dolegliwościach kręgosłupa i odkręgosłupowych

         - w dolegliwościach bólu i napięcia mięśni

 

Regulacje prawne:  Gabinet Terapii Manualnej - Jolanty Ciesielskiej działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.) 86.90.A - Działalność Fizjoterapeutyczna  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej   86.90.D - Działalność Paramedyczna