Dla Państwa potrzeb, oraz rozwoju alternatywnej metody terapii mytnikconcept zapraszamy do placówki terapeutycznej, którą wspieramy i polecamy w mieście Barcinie województwie Kujawsko - Pomorskim.  Gabinet naszego certyfikowanego terapeuty znajduje się w budynku w którym mieści się Pogotowie Ratunkowe i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.  

                                                                                                                 

                           
    

                                       

 

 

Gabinety