Borelioza

Odsłony: 1597

Co to jest borelioza?

Borelioza jest chorobą wielonarządową (atakującą różne narządy), której objawy kliniczne wiążą się z możliwością zaatakowania skóry, stawów, układu nerwowego i serca. Choroba przebiega w sposób fazowy, wykazując nawroty, a nieleczona stanowi ciąg zmian i objawów wykazujących pewną kolejność i powtarzalność. Nieleczona lub niedoleczona grozi poważnymi, nieodwracalnymi zmianami w organizmie chorego

Borelioza powodowana jest co najmniej przez cztery genogatunki spiralnej bakterii-krętka. W Europie należą do nich Borrelia (B.) burgdorferii sensu stricto,B. Garini, B. afzelii i B. speilmanii. Krętki przenoszone są głównie przez małe pajęczaki-kleszcze, ich formy larwalne i formę dorosłą. W ostatnich latach zastraszająca wzrasta liczba kleszczy, spotykanych zarówno w trawie jak i w zaroślach w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz, co jest równie niebezpieczne, procent kleszczy zarażonych krętkami.

Przebieg boreliozy

Wyróżnia się wczesną postać choroby: zlokalizowaną i rozsianą oraz późna.Postać wczesna rozsiana boreliozy obejmować może objawy neurologiczne (np. zapalenie nerwu twarzowego), reumatologiczne (zapalenie stawów), rzadziej kardiologiczne widoczne w EKG), Późna, rozsiana forma boreliozy obejmuje dotkliwe zmiany skórne, neurologiczne lub reumatologiczne obserwowane do 10 lat po zakażeniu. Kleszcza usuniętego z miejsca ukąszenia w całości lub fragmentach dostarczyć należy do laboratorium, optymalnie do 48 godzin. Przechowywać należy w chłodni (ok.4 stopni) dłużej w zamrożeniu do ( -20 stopni)

UWAGA:

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter wyłącznie podglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.